VZW Deryckere

LCIP STICHT EEN NIEUWE VZW

Lions Club Ieper-Poperinge werd in 2009 begunstigd met een legaat van wijlen Jacqueline Deryckere, te besteden aan werken in Ieper.

Er werd met Lions Club Ieper-Poperinge besloten om een nieuwe vzw op te richten en met een deel van het legaat een pand aan te kopen en het in te richten voor diverse sociale werken.

Uitstekende locatie


De oprichtingsacte van de vzw Deryckere werd op 3 mei 2012 door alle leden van Lions Club Ieper-Poperinge ondertekend, gevolgd met de aankoop van een ruimte van 550 m² aan de achterkant van Het Perron.

Deze locatie heeft een uitstekende ligging en heeft daarenboven een volledige nieuwe en moderne infrastructuur.Twee organisaties - de voedselbedeling van vzw Emmaüs en de kledijdienst van Welzijnsschakel Tegoare - krijgen alvast een hun stek. Ook andere verenigingen kunnen een aanvraag indienen, die dan constructief zullen onderzocht worden.

Voor de werkingskosten kan er gerekend worden op de steun van het OCMW, dat jaarlijks een werkingstoelage van 7.500 euro zal bijdragen.


Historiek

Jacqueline Deryckere was de dochter van wijlen Jules Deryckere en Paula Vanneste en de zus van wijlen Lucienne Deryckere. Ze is geboren te Kortrijk op 20 september 1921.

De zussen Jacqueline en Lucienne Deryckere bleven hun leven lang ongehuwd. Tijdens hun actieve loopbaan zetten zij de kippenboerderij van hun ouders, gelegen langs de Meenseweg te Ieper verder. Later gingen ze wonen op een appartement in de Vleeshouwersstraat te Ieper en reisden ze de wereld rond tot hun gezondheid het niet meer toeliet zelfstandig te wonen.

Hun laatste jaren brachten ze door in het rust- en verzorgingstehuis Zonnelied. Jacqueline overleefde haar zus Lucienne en overleed te Ieper op 14 februari 2009.

Bij gebrek aan naaste familie bepaalde Jacqueline Deryckere in haar testament dat haar volledige nalatenschap verdeeld moest worden tussen de serviceclubs Lions en Rotary, elk voor de helft, met opdracht deze te besteden aan projecten in Ieper.