Internationaal

Programma's voor het zicht

Lions International is wereldwijd bekend voor haar dienstverlening voor blinden en slechtzienden. Dit programma werd voor Lions de belangrijkste sociale activiteit op de dag dat Helen Keller de Lions uitnodigde de « Ridders der blindheid te worden in de kruistocht tegen de duisternis », en wel tijdens de jaarlijkse internationale conventie van Lions International in 1925.

Naast het internationaal programma “Sight First”, hebben de Lions hun medewerking in de strijd tegen de blindheid nog uitgebreid onder vorm van veelvuldige lokale inspanningen.

Zo gebeuren er ieder jaar, meer dan 600.000 professionele interventies voor glaucome en trachome.

Dit heeft tot gevolg dat jaarlijks 20.000 hoornvliestransplantaten (voornamelijk in Afrika) worden uitgevoerd . De kosten hiervan worden volledig door de Lions en meer in het bijzonder door LCIF gedragen.

Ieder jaar weer worden miljoenen mensen die rivierblind zijn, door de tussenkomst van LCIF geopereerd en worden terug normaal zienden.

De Lions ondersteunen veelvuldige oogbanken in de wereld en geven hun financiële steun aan honderden ophtalmologische opzoekingscentra.

De Lions maken overal in de wereld het aanleren van de braille taal mogelijk.

Wist u dat de “witte stok” een lionsuitvindig is? Nu zijn lions druk bezig met de promotie van de “electronische witte stok”.

Lions ondersteunen ook financieel het opleiden van blindengeleide honden.


Programma voor uitwisseling van jongeren

Aan alle jongeren van alle werelddelen, individueel of in groep, mogelijkheden aanbieden van welslagen, van samenwerking, van dienstbaarheid en van intellectuele ontwikkeling, door nieuwe activiteiten te scheppen, welke aanzien worden als bevorderend voor de ontplooing van deze jongeren.