Lokaal

Onze sociale actie's richten zich voornamelijk op een jong publiek uit onze regio.Enkele van onze acties & projecten:


Vzw De Loods (ex. Huize Godtschalck)


Vzw De Loods zorgt als residentiële instelling voor de opvang en begeleiding van 51 kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar, die omwille van een ernstige bedreiging in hun fysische en/of psycho-sociale ontwikkeling, voor kortere of langere termijn, op vrijwillige of gedwongen basis, het oorspronkelijk milieu verlaten.

www.vzwdeloods.be

vzw Matthijs

Een kleinschalig therapeutisch kinderdagverblijf, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, voor niet-schoolgaande kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen.

Een kleinschalig dagcentrum, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, voor volwassenen met een grote zorgbehoefte.

vzw Matthijs wilt het kind of de volwassene de kans bieden om in zijn gezin op te groeien en hen een aangepaste dagopvang aanbieden.

www.vzwmatthijs.be


Drugpreventie

Het drugmobiel project wil ervoor zorgen dat er blijvende aandacht uitgaat naar drugpreventie in het lager onderwijs.

Het project loopt over drie jaar en het is de bedoeling om alle scholen van het arrondissement Ieper te bewerken. Met de drugmobiel, een bestelwagen omgebouwd tot mobiele didactische ruimte, worden de scholen bezocht en allerhande activiteiten opgezet.

In de eerste fase van het project wil men door middel van het aanleren van sociale vaardigheden bereiken dat er aandacht gaat naar preventie. Na twee jaren wil men ertoe komen om per gemeente een lokaal drugbeleid op te richten.

www.drugmobiel.be


De Wervel Poperinge

De vereniging "De Wervel" vzw is door haar verscheidenheid aan activiteiten en projecten en haar samenwerking met de OCMW's van Poperinge, Vleteren, Heuvelland en Mesen en diverse sociale initiatieven een belangrijke speler in de bestrijding van armoede.

"De Wervel" richt zich tot zij die het op sociaal- en financieel vlak moeilijk hebben. Tot haar activiteiten behoren:

  • materiële hulpverlening
  • gratis voedselhulp
  • verkoop tweedehandskledij, meubelen en gebruiksvoorwerpen
  • ontmoetingskansen bieden
  • informatie en advies verstrekken
  • de (kans)armoede preventief en curatief tegengaan

Doel

Het doel van "de Wervel" is aanvullend werken op het aanbod van professionele diensten. Een antwoord bieden op een aantal basisnoden van de minderbedeelden oa. verse voeding. Mensen uit hun isolement halen (zieken, alleenstaanden, alleenstaanden met kinders) Een luisterend oor hebben. Mensen stimuleren in het ontplooien van hun mogelijkheden. Ondersteunen van schoolgaande en zieke kinderen van de doelgroep.

Vrijwilligers

De medewerkers van "De Wervel" zijn allen vrijwilligers die zich het jaar door belangloos inzetten. Ze helpen bij de jaarlijkse voedselinzameling georganiseerd door de voedslbanken. Ook diverse scholen helpen bij voedselinzamelingen en activiteiten van "De Wervel".

"De Wervel" geniet ook ondersteuning van andere serviceclubs en verschillende bedrijven uit stad en streek. "De Wervel" ontvangt wekelijks +/- 100 gezinnen.

http://www.dewervel.be/


M.S.Liga Ieper

Subcomité Ieper-Poperinge-Wervik

Voorzitster Ludwine Ghesquiere en secretaris Guido Turck.

Info: Ludwine Ghesquière, Rijselsestraat 62, 8900 Ieper of Guido Turck, Brielensestraat 87, 8908 Vlamertinge

Tel: Ludwine Ghesquière 057 207 798, Guido Turck 057 204 520


Drugpreventie

De lionsclub Ieper-Poperinge steunt reeds vele jaren het project "Leefsleutels voor jongeren"

Dit project richt zich tot preadolescenten van tien tot veertien jaar. Het educatief project is uitgewerkt door Quest International, een Amerikaanse apolitieke en nietconfessionele stichting, met de steun van de Lions Club International. Het programma van Leefsleutels helpt jongeren in een voor hen zeer moeilijke en kwetsbare leeftijd. Preadolescenten zijn namelijk onzeker van zichzelf en van de omgeving, kunnen moeilijk weerstand bieden aan de negatieve invloed van bepaalde vrienden, hebben weinig kritische zin ten aanzien van de sociale druk waaraan ze zijn blootgesteld. Of ze lijden onder gebrekkige gezinsrelaties.


Muziekacademie

De Lionsclub Ieper-Poperinge reikt jaarlijks een speciale prijs uit aan één van de laureaten van de muziekacademie.