Nationaal

Stamcellenonderzoek

Elk nieuw leven is een wonder… ook al bestaat er een eenvoudige medische verklaring voor. Aan de basis van elke mens liggen immers de stamcellen, gevormd door de versmelting van eicel en spermatozoïde. Via complexe delingen geven ze aanleiding tot de vorming van elk van onze organen. De sleutel tot het mysterie van het leven?

Stamcellen zijn terug te vinden in beenmerg, navelstrengbloed en embryonaal materiaal. Recent onderzoek wees uit dat ze door bepaalde manipulaties defecte of afgestorven cellen kunnen vervangen. Als donor kan u patiënten helpen die lijden aan Parkinson, Alzheimer, reuma, artrose… Ook bij de behandeling van leukemie wordt grote vooruitgang geboekt met de transplantatie van stamcellen.

De lionsclub Ieper-Poperinge steunt dit onderzoek doormiddel van belangrijke financiële giften.


Voedselbank

De Voedselbanken bestrijden de honger en de verspilling in België. Hiertoe verzamelen ze de bestaande voedseloverschotten in, hoofdzakelijk bij de voedingsindustrie en de grootdistributie, ten bate van de minderbedeelden in ons land.

De Lionsclub Ieper-Poperinge neemt reeds vele jaren actief deel aan de inzameling van voedsel bij de supermarkt Delhaize in Ieper.